Ren luft inomhus – vad betyder det för dig?
Säkerhetstips

När du använder Bionaire®-produkter är det viktigt att du följer alla säkerhetsriktlinjer som tagits upp i användarhandboken som medföljde din modell. När du använder elapparater bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstöt och personskada. Här är några av de vanligaste säkerhetstipsen för fläktar, luftrenare, element, luftfuktare och avfuktare:

När du använder elektriska enheter bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risk för brand, elstöt och personskada.


LuftrenareFläktar VärmefläktarLuftfuktare
© 2021 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.