Gör du något för att skydda din miljö?
Get Involved.

"Going green" är framtiden och varumärket Bionaire® är stolta över att kunna göra sitt för att hjälpa till att bevara miljön för framtida generationer. Våra produkter förpackas i återvunnet material. Vi har utvecklat en avancerad teknik som hjälper våra kunder att spara energi. Vi arbetar på att övergå från skumplatsmaterial i inläggen och ersätta dem med återvunnet kartongmaterial.

Vårt företag strävar efter att vara en god företagsmedborgare och uppmuntrar våra anställda, försäljare och kunder att återvinna, kontrollera luftföroreningar och bevara våra naturresurser. Även små steg gör stor inverkan. Varumärket Bionaire® engagerar sig i lösningar för ett rent liv – ett koncept som vi anammar inifrån och ut.

> Luftföroreningar
> Återvinning
> British Allergy Foundation
> Naturvårdstips


© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.