Gör du något för att skydda din miljö?
Go Green. Get Involved.

Luftföroreningar

Luftföroreningar är inte bara ett utomhusproblem. Utan ordentlig filtrering kan osynliga föroreningsämnen såsom kvalster, pollen, mögelsporer, hudavlagringar från husdjur, tobaksrök, rengöringskemikalier m.m. negativt påverka luftkvaliteten i ditt hem eller kontor.

Med HEPA-filtreringssystem som avlägsnar upp till 99,97 % av luftburna föroreningar inomhus, kan luftrenare avsevärt förbättra luftkvaliteten i ditt hem eller kontor.

© 2021 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.