Support
Skötsel och rengöring

För att få ut mesta möjliga av din produkt från Bionaire® och undvika felaktig användning av produkten bör du följa alla instruktioner noga, speciellt råden för drift, skötsel och underhåll. Observera att detta är en elektrisk apparat och därför bör du vara försiktig vid användning. Det är viktigt att du rengör din produkt var eller varannan vecka för bevara en effektiv, hälsosam funktion.

LuftrenareVärmefläktarFläktar LuftfuktareAvfuktare
© 2020 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.