Support
Vanliga frågor

Vi finns till hands för att hjälpa dig med din hemmiljöprodukt eller om du har några frågor. Klicka på ett av urvalen nedan för att få hjälp. Om du inte kan hitta den information eller den tjänst du söker kan du gå till Kontakta oss och tala om för oss hur vi kan hjälpa dig.

> Luftrenare
> Fläktar
> Värmefläktar
> Luftfuktare

Vad betyder justerbar höjdinställning?
Vad är ett justerbart vridhuvud?
Hur fungerar en termostat med komfortkontroll?
Vad är ett konvertibelt stångsystem?
Vad är ett riktat framgaller?
Vad är utblås?
Vad är intag?
Vad är växling?
Vad är elektroniskt växlande luftflödeskontroll?
Går min fläkt att justera i höjdled?
Vad är manuellt vändbar luftflödeskontroll?
Vad är oscillation?
Hur fungerar fjärrkontrollen till min fläkt?
Hur gör jag ren min fläkt?
Hur förvarar jag min fläkt
Hur monterar jag min fläkt?
Kan jag justera höjden på min stående fläkt?
Kan min stående fläkt välta?

Vad betyder justerbar höjdinställning?
Med den här smidiga funktionen kan du ställa in fläkthuvudet på olika höjder enligt önskemål och fläktens rörelsevidd. Justerbara höjder varierar efter modell.

Vad är ett justerbart vridhuvud?
Med det här fläkthuvudet kan användaren justera fläkthuvudet upp eller ned i olika vinklar för att fokusera och rikta luftflödet enligt önskemål.

Hur fungerar en termostat med komfortkontroll?
Med en kontrolltermostat kan du manuellt ställa in och upprätthålla ett önskat temperaturintervall. Fläkten går av och på för att upprätthålla önskad temperaturinställning. Inställningen baseras på personlig komfortnivå eftersom den exakta temperaturen inte visas.

Vad är ett konvertibelt stångsystem?
Flera fläktmodeller är utrustade med en extra stång eller en utbytbar stång för att tillåta höjdjustering. Justeringen kan innebära att det går att byta till en lägre höjd eller bordsalternativ (beroende på fläktmodell).

Vad är ett riktat framgaller?
Den här gallerkonstruktionen har en svag lutningsgrad som leder luften i en viss riktning. Det riktade gallret är vanligtvis sekundärt till det främre fläktgallret och kan ställas in för att rikta in gallret i önskad riktning. Vissa riktade galler kan vridas automatiskt.

Vad är utblås?
Utblås är när en fläkt blåser ut luft ur huset.

Vad är intag?
Intaget drar in frisk luft i huset.

Vad är växling?
Funktionen är endast tillgänglig med dubbla fönsterfläktar och innebär att ett fläktblad för in frisk sval luft medan det andra bladet blåser ut varm luft.

Vad är elektroniskt växlande luftflödeskontroll?
Det innebär att fläkten blåser luft inåt eller utåt som växlas med en knapp eller fjärrkontroll.

Går min fläkt att justera i höjdled?
Den här användbara funktionen är typisk för stående fläktmodeller och gör att användaren kan ställa in fläkthöjden (lägre eller högre). Två typer av höjdjusteringar som finns på fläktar från Bionaire® är Height Adjustment (variabla höjdinställningar) och Height Convertible Pole System (fasta höjdinställningar).

Vad är manuellt vändbar luftflödeskontroll?
Fläkten måste vändas manuellt för att ändra luftriktning in i huset (intag) eller ut (utblås).

Vad är oscillation?
Med den här funktionen kan fläkthuvudet mekaniskt vridas från sida till sida vanligtvis med en 90- eller 180-graders rörelse (beroende på modell). Den här funktionen sprider luftutblåset över ett större område och innebär komfort i hela rummet.

Hur fungerar fjärrkontrollen till min fläkt?
För att fungera ordentligt måste fjärrkontrollen hållas rakt mot fläkten och inom sensorns räckvidd (området varierar mellan olika modeller, men vanligen 3-4,5 m).

Hur gör jag ren min fläkt?
Stäng av enheten och koppla ur den innan rengöring. När den är frånkopplad använder du en mjuk, fuktig trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel (valfritt) för att torka av grillområdet och enhetens utsida.

Hur förvarar jag min fläkt
Det är bäst att förvara fläkten i originalkartongen eller i en annan kartong i lämplig storlek. Oavsett om den förvaras helt eller delvis monterad, bör fläkthuvudet täckas för att förhindra att bladen blir dammiga.

Hur monterar jag min fläkt?
Se ägarhandboken, som också finns på Internet, för specifika instruktioner för din modell.

Kan jag justera höjden på min stående fläkt?
Vissa stående fläktar är justerbara, men alla stående fläktar har dock inte justerbar höjd. Handboken till din fläkt förklarar hur du justerar eller tar bort stänger för olika höjder.

Kan min stående fläkt välta?
Alla stående fläktar från Bionaire® är konstruerade och testade för att inte välta vid någon säkrad höjd.

© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.