Support
Vanliga frågor

Vi finns till hands för att hjälpa dig med din hemmiljöprodukt eller om du har några frågor. Klicka på ett av urvalen nedan för att få hjälp. Om du inte kan hitta den information eller den tjänst du söker kan du gå till Kontakta oss och tala om för oss hur vi kan hjälpa dig.

> Luftrenare
> Fläktar
> Värmefläktar
> Luftfuktare

Varför ska jag köpa en luftrenare?
Var finns luftföroreningar inomhus?
Vilka är huvudkällorna till luftföroreningar?
Hur fungerar en luftrenare?
Hur mäts luftrengörarens prestation?
Hur stor är en mikron?
Vilka partiklar filtrerar en luftrenare?
Vad gör ett kolfilter?
Vad bidrar till dålig luftkvalitet inomhus?
Vilka storlekar på rum kan en luftrenare rengöra?
Vad är en joniserare?
Hur fungerar en joniserare?
Vad är ett HEPA-filter?
Vad är ett kolfilter?
Vad är ett elektrostatiskt filter?
Vad är ett tvättbart skumfilter?
Hur ofta behöver jag byta filter?
Har min enhet en funktion som övervakar filtertillståndet?
Hur rengör jag luftrenaren?
Vad ska jag göra om min luftrenare inte fungerar?
Vad ska jag göra om jag märker att luftflödet minskar?
Hur förvarar jag min luftrenare?

Varför ska jag köpa en luftrenare?
En luftrenare filtrerar vanliga luftburna partiklar som kan förvärra allergisymptom och förbättrar luftkvaliteten inomhus.

Var finns luftföroreningar inomhus?
I en dusch, ett kök eller en källare. På dammiga möbler, smutsiga mattor, överallt där någon röker, använder rengöringsmedel eller har husdjur.

Vilka är huvudkällorna till luftföroreningar?
Tobaksrök är en av de minsta allergiframkallande ämnena. Pollen – Det kommer från träd, blommor och gräs och bara genom att öppna dörren släpper vi in miljontals av dessa partiklar i hemmet. Vissa personer är speciellt känsliga för närvaron av vissa pollenpartiklar. Hudavlagringar och saliv från djur – Personer som är allergiska mot katter och hundar är i själva verket allergiska mot hudavlagringspartiklar från husdjurens päls. Hudavlagringarna kan stanna kvar i ett hem långt efter att värddjuret är borta. Proteinet i djursaliv är också ett av de mest allergiframkallande ämnena från ett djur. Både hudavlagringar från husdjur och saliv finns i heltäckningsmattor, sängkläder och på möblerna – i själva verket överallt där ditt djur har varit. Mögel – Dessa listiga växtsporer finns vanligtvis i duschen, köket eller källaren och växer också överallt där det är varmt och fuktigt. Damm – En kombination av bakterier, atmosfäriskt skräp (mest osynligt) och andra luftburna partiklar (synliga för ögat). Även om de inte alltid kan upptäckas med blotta ögat eller näsan, skapar dessa luftburna föroreningsämnen en farlig miljö som negativt påverkar den luft du andas in och kan förvärra och frammana allergiska symptom. Några personer är speciellt oroade för luftkvaliteten inomhus och många känner till orsakerna till dålig luft. Men nu kan du göra det rätta för att bekämpa dålig luft.

Hur fungerar en luftrenare?
Smutsig luft dras in i luftrenaren genom intaget. Förfiltret fångar större luftburna artiklar. Sedan passerar luften genom ett kolfilter som minskar lukter och fångar större partiklar. Därefter går luften igenom HEPA-filtret, eller huvudfiltret. Några enheter har elektroniska joniserare för att ytterligare underlätta partikelrensningen. En kraftfull fläkt sprider tyst luften ut i rummet.

Hur mäts luftrengörarens prestation?
CADR-värdet är en reglerad standard för luftrengörarprestation och fastställer även rekommenderad rumsstorlek. CADR utvärderar rök, dam och pollenpartiklar.

Hur stor är en mikron?
En mikron är ungefär 1/300 del av diametern på ett hårstrå från en människa.

Vilka partiklar filtrerar en luftrenare?
Beroende på filtret kan en luftrenare filtrera damm, rök, pollen, hudavlagringar från husdjur, mögelsporer och andra luftburna partiklar som är så små som 0,3 mikroner.

Vad gör ett kolfilter?
Kolfiltret hjälper till att minska lukter, såsom från matos och tobaksrök, och hjälper till att fånga större luftburna partiklar.

Vad bidrar till dålig luftkvalitet inomhus?
Dagens energisnåla hem är byggda så att de håller luften inne och undviker värmeförlust på vintern och värmeökning på sommaren. Men det som är bättre för din elräkning är inte nödvändigtvis bättre för luftkvaliteten inomhus. Den här typen av tät konstruktion gör att hemmet inte kan andas. Att öppna ett fönster är inte alltid rätta svaret heller. Det är då en luftrenare kan hjälpa, speciellt om någon i ditt hem lider av allergier.

Vilka storlekar på rum kan en luftrenare rengöra?
De flesta luftrenare har också en hänvisning till lämplig rumsstorlek på förpackningens framsida. Alla rekommendationer för rumsstorlek baseras på AHAM-testresultat. De kan variera från 1,83 m x 2,74 m till 6 m x 7,32 m.

Vad är en joniserare?
Några luftrenare har en självständigt kontrollerad luftrenare, som när den slås på avger negativa joner i den filtrerade luften som släpps ut. Joner är små partiklar som bär en positiv eller negativ laddning. Dessa joner finns omkring oss naturligt, i luften, vattnet och marken. Både positiva och negativa joner är färglösa, luktfria och helt oskadliga. Negativa joner hjälper luftreningsprocessen genom att fästa sig själva vid mycket små luftburna partiklar i rummet.

Hur fungerar en joniserare?
Dessa partiklar tar till sig en negativ laddning och kan gå samman med positivt laddade partiklar såsom damm, pollen, rök och hudavlagringar från husdjur och bilda större partiklar som lättare fångas in av filtersystemet, eller kan dras till positivt laddade ytor i hemmet, såsom väggar eller golv. Detta uppstår oftare när filtret närmar sig slutet av dess funktionella livstid och kan fånga in mindre av de laddade partiklarna. Du kan också märka att det efter långvarig användning har samlats damm kring gallret på frontpanelen. Detta orsakas av joniseringseffekten från de negativa jonerna som kommer ut ur luftutsläppet. Detta är ytterligare bevis på de negativa jonernas luftrengöringseffektivitet. Dammet kan enkelt avlägsnas med en ren, fuktig trasa eller mjuk borste. Slutligen kan användningen av din joniserare leda till ett poppande eller knakande ljud ibland. Detta är ett normalt ljud och orsakas i allmänhet av dammpartiklar som avbryter flödet av joner och orsakar en liten ansamling av joner. När dessa laddas ur orsakar det, det poppande eller knakande ljudet. Att använda joniseraren tillsammans med smutsiga filter kan resultera i att smutsiga partiklar släpps ut ur luftrenaren och fastnar på väggar, mattor, möbler eller andra hushållsobjekt. Dessa smutspartiklar kan vara mycket svåra att få bort. Hem med stora mängder av hudavlagringar från husdjur, damm eller rök kan minska livslängden på HEPA-filtersystemet.

Vad är ett HEPA-filter?
HEPA står för High Efficiency Particulate Air. De här filtren är konstruerade för att ta bort upp till 99,97 % av alla luftburna föroreningar på 0,3 mikrometer eller större från den luft som passerar filtret. Det omfattar tobaksrök, hushållsdamm och pollen.

Vad är ett kolfilter?
Kolfiltret används som ett förfilter för att fånga upp stora partiklar. Kolfiltret hjälper också till att minska rumsodörer.

Vad är ett elektrostatiskt filter?
Elektrostatiska filter använder statisk elektricitet. De har en statisk laddning som gör att luftburna artiklar fäster på filtret, precis som statiskt laddade kläder fastnar på varandra.

Vad är ett tvättbart skumfilter?
Tvättbart skum hjälper till att fånga upp större partiklar och kan enkelt rengöras. Ta bara bort skumfiltret från maskinen och tvätta det i varmt tvålvatten. Skölj ur och dropptorka skummet noggrant innan du sätter tillbaka det.

Hur ofta behöver jag byta filter?
Kolfiltret måste bytas var 3:e-6:e månad beroende på användning, medan HEPA-filtret måste bytas var 3:e-4:e månad beroende på användning.

Har min enhet en funktion som övervakar filtertillståndet?
De flesta av våra modeller har en filterindikator som gör att man inte behöver gissa sig till när filtren behöver bytas. Se ägarhandboken för hur den här funktionen fungerar.

Hur rengör jag luftrenaren?
Stäng alltid av enheten och koppla ifrån den innan rengöring. När den är frånkopplad använder du en mjuk, fuktig trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel (valfritt) för att torka av grillområdet och enhetens utsida.

Vad ska jag göra om min luftrenare inte fungerar?
Kontrollera att enheten är inkopplad och att eluttaget (eller strömbrytaren) fungerar som det ska. Se till att enheten är på genom att trycka på knappen för drifthastighet. Enheten fungerar inte om luckan är öppen. Kontrollera att filtren är korrekt installerade och stäng luckan ordentligt.

Vad ska jag göra om jag märker att luftflödet minskar?
Kontrollera att ingenting blockerar luftintaget. Om det inte är något som hindrar intaget och luftflödet har minskat, kanske HEPA- eller kolfiltret måste bytas. Kontrollera filtren och byt dem om det behövs.

Hur förvarar jag min luftrenare?
Ta bort alla filter innan förvaring, eftersom kolfilter fortsätter absorbera odörer även när enheten inte är igång och förvara dem på en sval, torr plats.

© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.