Support
Vanliga frågor

Vi finns till hands för att hjälpa dig med din hemmiljöprodukt eller om du har några frågor. Klicka på ett av urvalen nedan för att få hjälp. Om du inte kan hitta den information eller den tjänst du söker kan du gå till Kontakta oss och tala om för oss hur vi kan hjälpa dig.

> Luftrenare
> Fläktar
> Värmefläktar
> Luftfuktare

Varför ska jag använda ett elektriskt rumselement?
Vad är fläktvärmare?
Vad är keramiska element
Vad är en industrivärmare?
Vad är strålningselement?
Vad är konvektionselement?
Hur påverkas min elräkning när jag använder ett element
Är rumsvärmare säkra att använda?
Är det säkert att använda ett element i närheten av barn eller husdjur?
Kan jag använda ett element om jag använder syrgasflaskor?
Vad är en termostat och hur fungerar den?
Vilka säkerhetsfunktioner har Bioniare®-element?
Vad är automatisk avstängning och hur fungerar det?
Vad gör jag om mitt element inte fungerar?
Hur ställer jag in den manuella termostaten?
Hur ställer jag in den digitala termostaten?
Vilket temperaturintervall har termostaten?
Hur gör jag rent mitt element?
Vad gör jag om fel temperatur visas?

Varför ska jag använda ett elektriskt rumselement?
Element används för energibesparing och komfort. Ett flyttbart elelement kan komplettera ett centralvärmesystem och faktiskt sänka elräkningen. Genom att använda rumselement för att bara värma upp det rum som används kan centralvärmetermostaten sänkas.

Vad är fläktvärmare?
Dessa element har ett motståndskraftigt spiralelement som värms upp när elektricitet passerar genom det. En fläkt blåser runt den varma luften genom elementet och ut i rummet. Värmefläktar har många funktioner, mekaniska och digitala termostater, oscillation och programmerbara timers. Alla värmefläktar har överhettningsskydd.

Vad är keramiska element
Keramiska element är små, kraftfulla och bärbara. Ger omedelbar värme, energisnålt och säkert. De är perfekta för att ge extra värme till små kontor eller kyligare bakre rum. Kan placeras på bordet eller golvet.

Vad är en industrivärmare?
Industrivärmare är element helt gjorda i metall och idealiska i tuffa miljöer som verkstäder, garage och källare. Standardfunktionerna inkluderar en termostat, överhettningsskydd och tippskydd för extra säkerhet.

Vad är strålningselement?
Dessa element använder glödande element som avger ljus. Precis som solen värmer dessa element det objekt som står framför dem. Många strålningselement har en fläkt som hjälper till att blåsa ut den uppvärmda luften i rummet. Standardfunktionerna inkluderar en termostat, överhettningsskydd och tippskydd för extra säkerhet.

Vad är konvektionselement?
Dessa olika typer av element använder olika värmeelement för att värma upp luften. När luften värms upp stiger den och ersätts av kyligare luft från under elementet, som sedan värms upp och så fortsätter cykeln. Dessa element är tysta eftersom de inte använder en fläkt som blåser runt den varma luften i rummet och genererar jämn, kontinuerlig värme. Dessa element har stora uppvärmningsytor och används för att värma upp hela rum.

Hur påverkas min elräkning när jag använder ett element
Du bör kontakta ditt lokala elbolag eftersom kostnaderna varierar över landet. Observera att den mängd elektricitet som används av elementet beror på vald värmeinställning (watt) och hur ofta det används. Om en termostat används är elementet på endast när temperaturen sjunker under inställd temperatur.

Är rumsvärmare säkra att använda?
Bioniare™ -element har olika säkerhetsfunktioner och är godkända av Underwriter Laboratories (UL) i USA och CSA eller CUL i Kanada. Enligt ägarhandboken måste vissa säkerhetsrutiner följas när element används för att minska risken för brand, elstöt och personskada.

Är det säkert att använda ett element i närheten av barn eller husdjur?
Enligt ägarhandboken ska försiktighet iakttas vid användning av element. Det innefattar extrem försiktighet när ett element används av eller i närheten av barn eller handikappade, eller när det lämnas i drift obevakat. Element används för att producera värme och vissa modeller kan vara varma vid beröring.

Kan jag använda ett element om jag använder syrgasflaskor?
Element innehåller heta och krökta eller gnistbildande delar vilket är normalt, men vi rekommenderar att du kontrollerar med leverantören av syrgasutrustningen om den kan användas i närheten av elementet eller inte.

Vad är en termostat och hur fungerar den?
En termostat är ett reglage som används för att upprätthålla ett temperaturintervall i det allmänna utrymme där elementet finns. De flesta analoga termostat har ett uppskattat intervall på 3 - 60º C (37 - 140º F). Genom att vrida på temperaturratten kan du ställa in elementet så att det sätts på och stängs av automatiskt efter behov för att upprätthålla det angivna temperaturintervallet.

Vilka säkerhetsfunktioner har Bioniare®-element?
Beroende på din enhet kan ditt element ha automatisk avstängning, en överhettningssäkring, tippskydd och polariserade, jordade kontakter eller ALCI-kontakter för att minska risken för elstötar. Alla våra element har säkerhetsfunktioner och följer riktlinjer för UL i USA, CUL i Kanada och GS/CE i Europa.

Vad är automatisk avstängning och hur fungerar det?
Automatisk avstängning hjälper till att förhindra skada och risk om elementet skulle överhettas. Så fort den interna temperaturen i elementet blir för hög kommer enheten att stänga av sig själv. Om elementet stängs av i en överhettningssituation, måste du återställa elementet genom att följa dessa steg: 1. Sätt elementet i läge OFF. 2. Koppla ur elementet och vänta i 10 minuter tills enheten kyls av. Efter 10 minuter kan du koppla in elementet igen och använda det som vanligt.

Vad gör jag om mitt element inte fungerar?
Det kan finnas flera olika orsaker, försök med följande: 1. Kontrollera eluttaget och strömbrytaren så att de fungerar korrekt. 2. Kontrollera att ingenting blockerar elementgrillen. Om något som blockerar hittas, koppla ur enheten och vänta tills den svalnar av innan du försiktigt tar bort det som blockerar. 3. Den vanligaste orsaken är att termostaten är inställd för lågt. Vrid upp termostatinställningen till en högre temperaturinställning så bör elementet starta om.

Hur ställer jag in den manuella termostaten?
Vrid på ratten till den högsta inställningen och vänta tills området runt elementet når önskad komfortnivå och justera sedan termostaten för att upprätthålla den önskade nivån.

Hur ställer jag in den digitala termostaten?
Håll ner lägesknappen tills displayen visar Auto, tryck därefter på knapparna + eller - för att justera inställningen tills önskad komfortnivå visas. Den digitala panelen visar både önskad komfortnivå och rumstemperatur.

Vilket temperaturintervall har termostaten?
Intervallet är vanligtvis från 15 - 30° C (60 - 85° F).

Hur gör jag rent mitt element?
Stäng av enheten, koppla ifrån och se till att elementet har svalnat innan rengöring. När den är frånkopplad använder du en mjuk, fuktig trasa och ett rengöringsmedel utan slipmedel (valfritt) för att torka av grillområdet och enhetens utsida.

Vad gör jag om fel temperatur visas?
Vänta några minuter så att elementet kan justera temperaturvisningen, det tar flera minuter innan elementet kan göra en korrekt avläsning.

© 2019 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.