Är det inte dags att börja tänka på luftkvaliteten i ditt hem?
Andas bättre

Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att förbättra vår andning när vi lider av allergier. Vare sig du kallar det för chi, prana, livskraft eller bara "energi" drar djupandningsövningar upplivande syre in i vår kropp och piggar upp ditt system. Så andas djupt.

Andas bättre luft:
Luftföroreningar inomhus är en av de fem främsta hälsoriskerna i miljön. Bästa sättet att ta itu med denna risk är att kontrollera eller eliminera källorna till föroreningar och vädra ditt hem med ren utomhusluft och/eller luftrenare. Du kan också förbättra luftkvaliteten inomhus genom att upprätthålla en konstant luftfuktighet.


© 2021 Sunbeam Products, Inc. bedriver verksamhet som Jarden Consumer Solutions. Med ensamrätt. Ett dotterbolag till Jarden Corporation.